Giá thể cây trồng

Là giá thể lý tưởng cho trồng lan, cúc và đặc biệt là hoa hồng là giá thể lý tưởng cho đất trộn trồng chậu để tăng độ thông khí và khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng.